PERSONVERNERKLÆRING FOR Drøbakfestivalen AS

 

1.             Behandling av personopplysninger i Drøbakfestivalen AS

Når du bruker nettsiden vår, er i kontakt med oss og/eller kjøper billetter til våre arrangementer vil vi behandle personopplysninger om deg.

Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Ettersom Drøbakfestivalen ikke har egen administrasjon, vil det være vår deleier Hes & Co AS som er håndterer av behandling av personopplysninger. Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er således:

Hes & Co AS ved daglig leder Hans Petter Haaland

Møllergata 6, 0179 Oslo

Org.nr. 995 209 845

Det er kun Hes & Co AS som vil ha tilgang til personopplysningene, vil være ansvarlig og innestå for at behandling av personopplysninger skjer i tråd med det følgende og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte [privacy@hes.no]

 

2.             Hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

a)              Ved kjøp av billetter til våre arrangementer logges e-post-adresse, kjøpsinformasjon, tidspunkt, IP-adresse og eventuell lenke du kom inn til billettleverandørens nettside fra.  Dette skjer på billettleverandørens nettside, men vi vil motta slik informasjon fra dem.

b)             Ved besøk på drobakfestivalen.no logges nettlesertype, tidspunkt, IP-adresse og eventuell lenke du kom inn til drobakfestivalen.no fra. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her lenger ned på siden. 

c)              Ved henvendelser som kommer inn til oss lagres navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.

d)             Dersom du samtykker til å motta vårt nyhetsbrev, lagrer vi din e-post. Lagring skjer på serveren til markedsføringsplattformen MailChimp, som vi har avtale med.

Angående profesjonelle forhold: Vi er i en bransje hvor vi benytter freelancere og prosjektengasjement. Dersom du er i kontakt med oss i profesjonelt øyemed gjelder også følgende:

e)               Dersom du er i kontakt med oss vedrørende jobb, freelance/engasjementsoppdrag, representasjon eller lignende, vil vi lagre kontaktinformasjon knyttet til deg, samt informasjon om bakgrunn, kompetanse, krav om godtgjørelse og annen informasjon som er relevant i tilknytning til oppdraget.

 

3.             Hva er formålet med innsamlingen av personopplysninger, og på hvilket grunnlag gjør vi dette?

a)              Ved kjøp av billetter:  Ved kjøp av billetter behøver vi kontaktinformasjon for å kunne gjennomføre avtalen med deg, og eventuelt gi informasjon om endringer knyttet til avtalen.

b)             Ved besøk på nettsider: Informasjon ved besøk av overnevnte nettsider logges for å kunne lage statistikk over bruken av nettsidene. Dette logges også av sikkerhetshensyn for å avdekke angrep mot nettsidene og uautorisert bruk i form av massenedlasting ved hjelp av automatiske metoder eller verktøy. Vi forbeholder oss retten til å stenge ute gitte IP-adresser (og geografiske områder) fra våre nettsteder. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

Hes & Co AS bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler.

Vi bruker også Facebook Pixel for å levere spesialtilpasset innhold til dem som besøker våre nettsider, og til markedsføring på Facebook, herunder tilpasse og måle effekten av annonser. Denne behandlingen skjer på bakgrunn av ditt samtykke når du besøker siden.
                  Se punkt 4 for nærmere opplysninger.

c)              Ved henvendelser til oss: Ved henvendelser behøver vi din kontaktinformasjon for å best mulig kunne bistå deg med det du lurer på. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, hvor evt. overdragelse av personopplysninger til tredjeparter kan være hensiktsmessig for å ivareta våre forretningsmessige interesser.

d)             Utsendelse av nyhetsbrev: Vårt nyhetsbrev sendes ut som markedsføring av og informasjon om våre arrangementer og konserter. Utsendelse av nyhetsbrev og lagring av opplysninger til dette formålet gjøres på bakgrunn av ditt samtykke – enten til oss direkte eller via en samarbeidspartner.

e)              Kontaktinformasjon for profesjonelle: Vi lagrer informasjon for å kunne vurdere behov og kontakte deg igjen dersom vi ønsker å benytte dine tjenester på et senere tidspunkt. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining.

 

4.             Utlevering og innhenting av personopplysninger til og fra andre

I noen tilfeller vil det være nødvendig å utlevere personopplysninger til leverandører av tjenester, f.eks. innen IT- og skytjenester.

Vi vil innhente data fra tredjeparter (billettleverandører), herunder e-post-adresser og informasjon om billettkjøp.

Som behandlingsansvarlig for www.drobakfestivalen.no er det Hes & Co AS som bestemmer hvilke opplysninger Google Analytics kan innhente om bruken av nettstedet. Google Analytics mottar bare generell webstatistikk, som f. eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra. IP-adresser anonymiseres.

Dersom du har egen konto hos Facebook og er innlogget når du bruker besøker drobakfestivalen.no, kan Facebook knytte informasjon om din bruk av vår nettside til din brukerkonto hos dem. For slik behandling er Facebook behandlingsansvarlig og deres vilkår gjelder. Du kan endre brukerinnstillingene på Facebook  her .

 

5.             Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. 

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 

6.             Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no .

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en e-post til [privacy@hes.no]. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.

Den enkleste måten å gjøre dette for å trekke tilbake samtykke knyttet til nyhetsbrev, er å klikke på linken «[ikke motta nyhetsbrev]» som alltid følger med nyhetsbrevet.

Eventuelt kan du rette en henvendelse til [privacy@hes.no]

 

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:  www.datatilsynet.no .

 

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside .


Cookie Policy:

1.      Generelt

Informasjon ved besøk av overnevnte nettsider logges for å kunne lage statistikk over bruken av nettsidene. Dette logges også av sikkerhetshensyn for å avdekke angrep mot nettsidene og uautorisert bruk i form av massenedlasting ved hjelp av automatiske metoder eller verktøy. Vi forbeholder oss retten til å stenge ute gitte IP-adresser (og geografiske områder) fra våre nettsteder. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

 

2.     Informasjonskapsler benyttet på dette nettstedet

Drøbakfestivalen bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler.

Drøbakfestivalen bestemmer hvilke opplysninger Google Analytics kan innhente om bruken av nettstedet. Google Analytics mottar bare generell webstatistikk, som f. eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra. IP-adresser anonymiseres og Google Analytics lagrer ingen personlig informasjon på våre besøkende.

Følgende informasjonskapsel er installert:

- _utmz ser hvor du kom fra (søkemotor, nøkkelord, lenke etc.) når du landet på våre sider.

- _utma holder styr på hvor mange ganger du har vært inne på våre sider, slik at vi kan se hvor mange brukere vi har som er inne for første gang og hvor mange som kommer innom våre sider oftere.

- _utmb og _utmc holder styr på hvor lenge du befinner deg inne på våre sider, og hvor lenge besøket varer. Disse slettes når du forlater våre sider.     

- _GAT lagrer ingen personlig informasjon om deg som gjest på vårt nettsted, men for å åpne for reklamering på nettstedet. Informasjonen lagres i opp til 1 minutt.

- _GID er en cookie som benyttes til å skille brukere fra hverandre, så vi kan se hvor mange unike besøkende vi har på våre nettsteder. Denne informasjonen lagres opp til 24 timer.

- _GA benyttes til å skille brukere fra hverandre, her kan informasjonen lagres i opp til 2 år.
 

Tredjeparts cookies

- ss_cvr, ss_cvt, ss_cid, ss_cvvisit, ss_cpvisit er cookies benyttet av vår websideleverandør Squarespace. Disse benyttes for å spore bruken på hjemmesiden og for å tillate enkelte side-tilpasninger.

- Spotify cookies: Vår hjemmeside har også lenket opp til våre spillelister på Spotify. Følgende cookies benyttes fra deres side: _gat_gtag_UA_5784146_31 / _ga / sp_ab / sp_landing / sp_landingref  / Spref / sp_t / _gid

- Disse kan du lese mer om her: https://www.spotify.com/us/legal/cookies-policy/

Vi bruker også Facebook Pixel for å levere spesialtilpasset innhold til dem som besøker våre nettsider, og til markedsføring på Facebook, herunder tilpasse og måle effekten av annonser. 

Dersom du har egen konto hos Facebook og er innlogget når du besøker www.drobakfestivalen.no, kan Facebook knytte informasjon om din bruk av vår nettside til din brukerkonto hos dem. For slik behandling er Facebook behandlingsansvarlig og deres vilkår gjelder. Du kan endre brukerinnstillingene på Facebook her .

- Facebooks Pixel Javascript SDK kan brukes til å følge dine bevegelser på hjemmesiden.  Du kan lese mer om facebooks bruk av informasjonskapsler(Cookies) her.