Hersleth Entreprenør AS inngår samarbeidsavtale med Drøbakfestivalen

 

Vi kan med glede og stolthet ønske Hersleth Entreprenør velkommen som samarbeidspartner på Drøbakfestivalen. 

Hersleth Entreprenør er opptatt av å støtte kultur og idrett i sitt lokalområde. De har bygget både Frogn kirke i 1999 etter brannen og Smia Flerbrukshus i 2016 sammen med flere andre prosjekter i Drøbak og Frogn:

"Vi synes det er flott å kunne få lov til å være med å gi tilbake til lokalmiljøet ved å samarbeide med Drøbakfestivalen," uttaler Reinert Hersleth på vegne av Hersleth Entrepenør. 

Les mer om Hersleth Enterpenør  og deres prosjekter her: www.hersleth.no

Vi gleder oss til samarbeidet :)